Časopis Minerál 2/2012

Katalogové číslo:006826
Skladem:0 ks
Vaše cena s DPH:3,48 €
Vaše cena s DPH:89,00 Kč
 ks

Časopis MINERÁL

Vydavatel:
Jihočeský mineralogický klub o. s.
Jiráskovo nábřeží 1540/22
370 04 České Budějovice

2/2012 - Minerály antimonu a jejich lokality 

MINERÁLY, LOKALITY
B.Moravec: Odpůrce mnichů, čili antimon
M.Števko: Pernek-Križnica: svetoznama lokalita mineralov antimónu
P.Škácha: Přehled výskytů Sb-minerálů příbramského rudního distriktu
M.Števko: História klebelsbergitua jeho výskyt vo svete a na Slovensku
G.Kučerová, B.Lalinská-Voleková: Minerály skupiny roméitu a ich výskyt na Slovensku
L. Turecký: Jamesonit zo Zlatej Idky
B.Lalinská-Voleková, G.Kučerová, P.Rusinová: Tripuhyit - minerál bežný, alebo velmi vzácny?
D.Ozdín: Minerály Sb na ložsku Pezinok-Kolársky vrch v Malých Karpatoch
M.Števko, P.Tuček, J.Vitáloš: Nález brandholzitu na antimonovom ložisku Pezinok-Kolársky vrch
M.Števko, T.Bálintová: Kermezit a valentinit z antimonového ložiska Chyžné-Herichová
D.Ozdín: Pb-Sb sulfosoli a ich svetové lokality na Slovensku


INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA
J.Zikeš: Začínajícím sběratelům (2)
M.Bohatý: Oliva, Kostrhun: Obrazy z výzkumu moravského paleolitu
S.Němec: Důkaz antimonu v minerálech
P.Pauliš: Kořínek(2011):Staré paměti kutnohorské
S.Šimek: Muzeum Zkamenělý les
S.Šimek: Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika


FEJETON
V.Plecer: Kremnická příhoda

Nahrávám strom...

0 ks
0 Kč

KamenyOnline.cz

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx