Časopis Minerál 4/2006

Katalogové číslo:006818
Skladem:0 ks
Vaše cena s DPH:2,71 €
Vaše cena s DPH:70,00 Kč
 ks

Časopis MINERÁL

Vydavatel:
Jihočeský mineralogický klub o. s.
Jiráskovo nábřeží 1540/22
370 04 České Budějovice

Číslo 4, ročník 2006
MINERALOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI

MINERALOGIE, LOKALITY
P.Novotný, J.Sejkora: Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
Z.Běhal: Těžké minerály od Sudějova
J.Jirásek: Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
J.Major: Nový nález boulangeritu v Koroužném
P.Pauliš, M.Beneš: Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
S.Houzar: "Spodumen" z Čichova - nekonečný příběh omylu
J.Jahn: Hyalit z kameňolomu Vrátište v Kamenci pod Vtáčnikom
J.Jirásek: Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
D.Velebil: Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
M.Lodziňski: Mineralogie ložiska chromitu Sarany u Biserska na Středním Uralu

DRAHÉ KAMENY
I.Turnovec: Bájný vrch Kozákov
I.Mrázek: Drahokamové oči soch

INFORMACE, LISTÁRNA
Za staurolitmi k Vřesovej studánke
Karlovarská dvojčata z Waldviertelu
PaeDr. Václavovi Pavlíčkovi k narozeninám (*25.6. 1946)
K úmrtí profesora Ing. Vladimíra Svobody, CSc.
Z dopisů čtenářů
Několik vzpomínek na vzácného člověka pana Viléma Grosse
"Sběratelé nerostů Čech, Moravy a Slezska" - výzva
Z nové (a zánovní) literatury
Nekonečný příběh mramoru, vápence, kalcitu, aragonitu - výstava v Moravském zemském muzeu v Brně
Krása minerálů v Horažďovicích
50 rokov určovania nerastov
Důkaz železa v minerálech
Krásný brus křišťálu
Anketa - "Kto je zberatel"
Vzpomínka na jezuitu - přírodovědce a filozofa
K označování šperkových a ozdobných kamenů
Minerály na známkách - XX
Internetové stránky s geologickou tématikou IV. a V.

FEJETON
Jan Vrba: Lom

Foto na titulní straně: Krystaly uvarovitu. Coll. M.Lodziński, Foto M.Lodziński
Foto na zadní straně obálky: Pseudohexagonální krystaly chrómového amesitu na kalcitu. Coll. M.Lodziński, Foto M.Lodziński
Cinabarit, Almadén - hrubě zrnitý až automorfně omezený cinabarit v dutině křemene pronikajícího kvarcitem, sbírka Národního muzea, Praha. Foto D.Velebil

Nahrávám strom...

0 ks
0 Kč

KamenyOnline.cz

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx